Klubbens historie

Stiftelsen
I starten af 80'erne var der nogle rottweiler-freaks, der syntes, at Helsinge lå meget langt væk, og derfor blev der i Allerød oprettet en ny træningsplads, dog stadig under Helsinge kredsen. Træningspladsen lå dengang lige bag Lyngby Tømmerhandel.
I slutningen af 1982 fik udbryderne den geniale ide, at oprette en selvstændig kreds. Og da alle de formelle ansøgninger var på plads, blev "Frederiksholms-kredsen" stiftet d. 15. februar 1983. På samme tidspunkt flyttede træningspladsen fra Lyngby Tømmerhandel til det området vi anvender i dag.
Arealet
Arealet vi fik tildelt havde tidligere været en del af det gamle Frederiksholm Teglværk, og derfor kom kredsen til at hedde "Frederiksholm". Vi kan stadig se rester af teglværket på pladsen i form af de oprindelige bygninger, de store huller i skoven, der stammer fra udgravningerne af ler og smalsporsbanen, der anvendtes til at transportere ler og tegl. Og hvis vi graver lidt i jorden finder vi murbrokker og tegl meget langt ned.
Da vi flyttede til de nye arealer i 1983 stod der stadig 2 store tørrelader. Den ene er desværre brændt og den anden blev revet ned. Det var ellers ikke dumt med disse tørrelader, de gav dejligt tørvejr, og skånede os ved det værste snevejr. Vi har sågar afholdt prøve, hvor lydigheden blev afviklet i tørreladen.
I starten lå vores træningsarealer foran vores nuværende klublokale, og vores lydighedsbane var et stor asfaltbelagt areal. Det var dejligt plant, men skabte mange problemer, når der skulle aflægges prøver i andre kredsen, hvor det naturligvis foregik på græs. Da virksomheden Dansk Teknologi flyttede ind som nabo, købte de alle vores daværende arealer af kommunen, og vi blev rykket til de nuværende områder.
Foreningerne på arealet
Som følge af smalsporsbanen var Jernbaneklubben allerede lokaliseret på arealet, da vi kom til. I begyndelsen var vi ene hundeklub, men der gik ikke lang tid før andre hundeklubber opdagede det attraktive område. Vi fandt det nyttigt for vores kreds at samarbejde med andre brugsklubber, og derfor accepterede vi snart en anmodning fra en Schæferkreds om anvendelse af pladsen. De flyttede imidlertid ligeså hurtigt ud, som de var flyttet ind. Efter dem fulgte Dobbermann klubben, som stadig bor hos os.
Træningsprogram
Som ny kreds skulle vi også vælge træningsprogram - skulle det være det dengang endnu nye sportsprogram BHP (nu IPO) eller skulle det være politihundeforeningens PH-program. Som følge af arealets beskaffenhed faldt vores valg på BHP-programmerne. Der var dengang store diskussioner om hvilket program man burde træne. Rottweilerklubben er dog heldigvis siden kommet til fornuft, og der er nu udpræget enighed om, at programmet er underordnet, bare hunden trænes.
Lokalet
Klublokale har vi fået stillet til rådighed af kommunen. Vores lokale og lokalet foran var ved vores overtagelse et stort rum. Rummet havde i det gamle teglværk været anvendt som kantine. Bygningen var også dengang i en forfærdelig forfatning, og taget var modsat i dag ikke tæt. Medlemmerne måtte derfor yde en kæmpe indsat for at får bygget et brugbart lokale, der blev opsat skillevægge, hele taget over lokalet blev lagt om, der blev malet, møbler blev skaffet og meget meget mere.
Kreds / lokalforening
Som følge af en større strukturændring i 2003 i Rottweilerklubben ændrede vi navn fra "Frederiksholmskredsen" til "Frederiksholms Rottweilerklub".
Formålet med ændringen var en tilpasning til folkeoplysningslovens regler, hvorefter kredsene skulle være mere selvstændige. Som følge heraf blev den hidtidige "Frederiksholmskreds", hvis vedtægter hidtil havde været en del af hovedklubbens vedtægter, omdannet til "Frederiksholms Rottweilerklub" med sine helt egne vedtægter.
I praksis har ændringen mindre betydning, vi har stadig et betydeligt samarbejde og tilknytning til hovedklubben. Tidligere var vi en kreds i Rottweilerklubben, nu er vi blot blevet en lokalforening under Rottweilerklubben.
Stabilitet og fremtid
Medlemmernes gode ånd og omgangstone har altid været kendetegnet for Frederiksholm. Medens de øvrige kredse har skændtes bravt, har vi koncentreret os om hundetræningen. Stabiliteten har været markant, hvilke blandt andet har kunnet måles på antallet af formænd. Kredsens 1. formand, der var medstifter, sad på posten helt frem til 1996 altså i 13 år. Kredsens 2. formand sad på posten frem til 2005 dvs. i 8 år, og kredsens 3. og nuværende formand er blevet valgt i 2005. Vi håber, at denne stabilitet og det værdifulde samarbejde medlemmerne imellem, kan være fundamentet til, at vores klub fortsætter mange år fremover som en god ramme om vores hobby - rottweileren. Tak til Janny Møller.

Frederiksholm Rottweiler Klub

BESØG OS

Hørup Skovvej 11, 3550 Slangerup ( Ved Speedwaybanen )

Sørens træningsplads: 

Bjellekjærvej 24, 3670 Veksø

RING TIL OS

Janny Møller - 30380287


Åbningstider

TIRSDAG

19.00 - 21.00 (Slangerup)

LØRDAG

09.00 - 10.00 (Veksø)

Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang