Kontakt

Bestyrelsen.

Formand: Alan Damberg, Tlf. 27209452, E-mail: lypart@webspeed.dk

Næstformand: Bente Berg Kristensen, Tlf. 61102810, E-mail: bb@post.tele.dk

Kasserer: Janny Møller, Tlf. 30380287, E-mail: jannymoller@bak1.dk

Administrator for hjemmesiden og facebook: Christina Stuhr Hansen, E-mail: stuhr1975@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Henrik Stuhr Hansen

Sekretær: Clea Henrichsen

Suppleanter: Christina Stuhr Hansen og Charlotte Poulsen